Myyntityön arvostus ei ole Suomessa kovinkaan korkealla, josta osoituksena on eri ammattien arvostusta tarkastelevat selvitykset. Uskoakseni tämä johtuu siitä, että myynnin ja myyjien arvostusta ovat heikentäneet vuosien varrella myyjät, jotka ovat tyrkyttäneet ja pakkomyyneet tuotteita ja palveluita, joita asiakas ei ole kokenut tarvitsevansa. Myyjä, joka maksimoi lyhyen aikavälin tuottonsa, ei yleensä herätä luottamusta asiakkaan silmissä.

Myyntityö on parhaimmillaan asiakkaan ongelmien ratkaisua ja auttamista, jossa korostuu luottamus. Luottamus on sitä, että myyjä on sanansa mittainen ja tekee kaikki sovitut asiat ajallaan ja täsmällisesti. Hyvä myyjä osaa kartoittaa asiakkaiden tiedostetut tai tiedostamattomat tarpeet ja etsiä niihin mahdollisimman hyvän ratkaisun, joka hyödyttää molempia osapuolia. Myyntityö edellyttää oikeanlaista asennetta, motivaatiota, tavoitteellisuutta, itsensä johtamista ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Hyvä myyjä on myös tehokas ajankäyttäjä, joka valmistautuu myyntitilanteeseen aina kyseisen asiakkaan edellyttämällä tavalla.

Myyntityö

Kuuntele asiakasta

Myyjän on uskottava myymäänsä tuotteeseen, jotta myyjä voi tehdä kannattavaa myyntiä pitkällä aikavälillä. Myyntityössä korostuu myyntiprosessi, jonka mukaisesti onnistunut myynti etenee. Kukaan ei ole syntynyt myyjäksi, joten myyntiprosessiin kuuluvia asioita voi opetella. Vanhan sanonnan mukaan ”myyjällä on oltava kaksi korvaa ja yksi suu”. Tällä tarkoitetaan sitä, että myyjän on osattava kuunnella asiakastaan. Tässäkin yhteydessä voidaan käyttää nyrkkisääntönä suhdelukua 80/20, jolla tarkoitetaan sitä, että 80 % ajasta myyjän on kuunneltava asiakasta ja oltava itse äänessä 20 % ajasta. Kun asiakasta kuuntelee, osaa tehdä oikeita kysymyksiä ja vastata asiakkaan tarpeeseen. Hiotun myyntiprosessin lisäksi myyjän pitää löytää oma tyyli, jolla tehdä myyntityötä. Myyntityö on tilannesidonnaista ja tärkeätä onkin erilaisten tilanteiden tunnistaminen ja siihen sopeutuminen. Myynnin apuna kannattaa käyttää ohjelmistoja, kuten CRM-järjestelmiä, mutta ne eivät itsessään tee myyntityötä vaan auttavat systemaattisessa myyntityössä.

Kaikki ympärillä oleva on jonkun myymää

Myyntityössä pääsee kokemaan isoja onnistumisen tunteita, kun pystyy ratkaisemaan asiakkaan ongelman omalla työpanoksellaan. Myyntityössä oppii tuntemaan erilaisia toimialoja, ihmisiä, yrityksiä ja organisaatioita sekä yritysten liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. Myynti on yrityksen tärkeimpiä toimintoja, sillä se kerryttää kassavirtaa ja ylipäätään mahdollistaa yrityksen toiminnan. Sen rooli korostuu erityisesti silloin, kun markkinoiden muutokset aiheuttavat haasteita yrityksen toiminnalle.

Samankaltaiset artikkelit