Niin yritysten kuin myös kuluttajien näkökulmasta taloustilanne voi näyttäytyä tällä hetkellä sekavalta ja epävarmalta. Talous vaikuttaa olevan matkalla kohti taantumaa eli hitaan talouskasvun kautta, jossa kotitaloudet kuluttavat vähemmän, vienti sakkaa ja tietyt toimialat ovat vaikeuksissa, kuten esimerkiksi rakennusala. Myös useita muita toimialoja kurittaa edelleen pandemian jälkimainingit, Ukrainan sota, inflaatio ja korkojen nousu. Pitkään jatkunut markkinoiden turbulenssi on heikentänyt monien yritysten toimintaedellytyksiä ja on nähtävissä, että tänä vuonna konkurssien määrä tulee lisääntymään. Haasteet eivät tietenkään kosketa kaikkia toimialoja tai yrityksiä ja monella yrityksellä näkymät voivat olla hyvinkin suotuisat.

Kuusi konkreettista keinoa liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun

Taantuma pakottaa monen yrityksen tarkastelemaan toimintaansa kriittisesti, sopeutumaan muuttuvaan markkinatilanteeseen ja olemaan ketterä. Tässä kuusi keinoa liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun:

  1. Yrityksen nykytilan analysoiminen: Analysoi yrityksesi taloudellinen tila ja tunnista vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet sekä uhat. Analysoinnissa voidaan hyödyntää esimerkiksi perinteistä SWOT-analyysikehikkoa.
  2. Liiketoimintamallin tarkasteleminen: Tarkastele onko yrityksesi liiketoimintamallia mahdollista muuttaa tai onko tarvetta tehdä jopa isompi suunnanmuutos eli pivotoida. Tärkeä kysymys kuuluu seuraavasti: Miten voit mukauttaa liiketoimintamalliasi vastaamaan muuttuneita tarpeita?
  3. Nykyisten asiakassuhteiden vahvistaminen: Ole säännöllisesti yhteydessä asiakkaisiin ja tiedustele heidän tarpeitaan tarkalla korvalla. Selvitä ovatko asiakkaasi tyytyväisiä yrityksesi palveluihin ja tuotteisiin. Tyytyväisyyttä voidaan mitata esimerkiksi Net Promoter Scoren (NPS) avulla. Mikäli tarvitset syvällisempää ymmärrystä asiakkaistasi, kannattaa toteuttaa asiakastutkimus syvähaastattelujen ja kyselyiden avulla.
  4. Uusien asiakkaiden hankkiminen: On tärkeää tunnistaa yrityksesi kohderyhmät eli ne potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita tarjoomastasi. Kun olet tunnistanut asiakkaasi, on olennaista tuntea keinot, joilla tavoittaa potentiaaliset asiakkaat. Tässä avuksi tulee markkinointi, joka voi olla inbound-markkinointia, jossa asiakas löytää yrityksen tai outbound-markkinointia, jossa yritys toimii aktiivisena osapuolena. Taantumassa moni yritys saattaa karsia markkinoinnista, joka taas vaikeuttaa myyntityötä, joten on tärkeää miettiä, onko markkinoinnista järkevää leikata.
  5. Myynnin kehittäminen: Myynti on yrityksen tärkeimpiä prosesseja, sillä sen tarkoituksena on kerryttää kassavirtaa ja tehdä yrityksen toiminnasta kannattavaa. Harvalla yrityksellä on niin kiinnostavat tuotteet ja palvelut, että niitä saadaan myydyksi ilman aktiivista, ulospäin suuntautuvaa outbound-myyntiä. Myynnin on oltava aktiivisuuden lisäksi systemaattista ja tavoitteellista, ja etenkin taantumassa nämä korostuvat entisestään. Myynnin seurantaa ja systematiikkaa voidaan parantaa asiakkuudenhallintajärjestelmällä (CRM).
  6. Verkostoituminen: Rakenna verkostoja aktiivisella otteella osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja olemalla aktiviinen sosiaalisessa mediassa. Verkostoitumisen myötä voi syntyä uusia yhteistyömahdollisuuksia ja sen avulla voidaan löytää piilossa olevia asiakastarpeita.

Soita, lähetä viestiä tai ole somen kautta yhteydessä, kun tarvitset ulkopuolista apua edellä mainituissa asioissa.

Syysterveisin,

Juhamatti Huusko
050 537 0525
juhamatti.huusko@navigatio.fi
https://www.linkedin.com/in/juhamattihuusko/

Samankaltaiset artikkelit