Navigation asiantuntijat ovat kokeneita ammattilaisia. Alla esimerkki ICT-toimialalle tarkoitetuista projektipäällikköpalveluista.

Oikeat teknologiavalinnat toiminnan tueksi

Oikeiden teknologioiden valitseminen liiketoiminnan tueksi on tärkeää. Autamme asiakkaita liiketoiminnan tarpeiden dokumentoinnissa jo kumppaneiden valinnassa.

Osaavat kumppanit ICT-ympäristön kehittämiseen

Sopivien teknologioiden ohella organisaatioiden on tärkeää valita kompetentteja ja sopivia kumppaneita toteuttamaan ICT-ratkaisut ja palvelut. Navigatio auttaa asiakkaita kumppanivalinnoissa.

Hallittu projektien läpivienti

Navigation asiantuntijat ovat kokeneita ICT-projektipäälliköitä, jotka ovat tehneet projekteja mm. sovelluskehityksen, pilvitransformaatioiden, robotiikan, tietoturvan, toimintamallimuutosten ja ICT-infrastruktuurin saralla.

ICT-strategia ja -toimintamalli liiketoiminnan tueksi

Autamme asiakkaitamme laatimaan ICT-strategioita, jotka ovat linjassa liiketoimintastrategian ja liiketoiminnan kehityssuunnitelmien kanssa. Yhä suuremmissa määrin liiketoiminnan menestymisvalmiuden tukeminen nojautuu uusien teknologioiden menestyksekkääseen hyödyntämiseen sekä ketteryyttä ja vakaata toimintaa yhdisteleviin toimintamalleihin. Huolehdimme, että ICT-strategia jalkautuu konkreettisiksi kehityshankkeissa.