”Halusimme ulkopuolista näkemystä Data Group-ketjun jäsenliikkeiden kasvun ja kehittymisen tukemiseen, sillä IT-palvelujen kysyntä on vahvassa kasvussa ja työmäärän lisääntyminen näkyy selkeästi IT-asiantuntijoiden arjessa. Navigatio Oy:n Juhamatti Huusko laati meille kehittämissuunnitelman ja toteutti yhteensä 10 haastattelua ja kaikille työntekijöille (n=370) suunnatun kyselytutkimuksen, joiden avulla laadittiin toimintasuunnitelma ketjun jäsenliikkeiden menestystekijöiden tunnistamiseksi ja parhaiden käytäntöjen jakamiseksi. Juhamatin monipuolinen osaaminen IT-alalta ja liiketoiminnasta auttoi meitä saavuttamaan projektille asetetut tavoitteet.” -toteaa Data Group Finland Oy:n toimitusjohtaja Timo Vilenius.

Projekti toteutettiin ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut (Kehpat) Analyysi- ja Konsultointipalvelulla.

Data Group -toimipisteitä on kaikkiaan 57 kpl ja niissä työskentelee 370 ICT-ammattilaista. Jäsenliikkeiden yhteinen liikevaihto on 70 miljoonaa euroa. Vahvuutemme perustuu jatkuvaan kouluttautumiseen, sekä koko ketjun tietotaidon ja tekemisen hyödyntämiseen. Toimimme yhteistyössä alan johtavien kumppaneiden kanssa.

ELY-keskus – Centre for Economic Development, Transport and the Environment

Kuva: Jarno Hämäläinen

Samankaltaiset artikkelit