Mistä nimi Navigatio? Yritysten on tehtävä matkansa varrella useita strategisia päätöksiä siitä, mikä valitaan seuraavaksi suunnaksi, eli toisin sanoen kyse on päätöksenteosta. Yritys voi toimia kovasti kilpaillulla markkinoilla, jolloin meriveden voidaan todeta olevan punainen kovasta kilpailusta johtuen. On myös mahdollista, että yritys onnistuu löytämään markkinan, jossa ei ole vielä kilpailua, ja tällöin merivesi on sinisen puhdasta. Molemmissa tapauksissa yrityksellä on mahdollisuus menestyä.

Kuten jo varmasti tiedät, sana navigatio tarkoittaa matkan taittamista tai seilaamista. Me Navigatiolla tuemme sinun yritystäsi suunnan valitsemisessa ja autamme sinua tämän matkan varrella, jotta yrityksesi liiketoiminta voi kukoistaa!

Arvot

1. Asiakasymmärrys. Onnistumme tehtävässämme, kun ymmärrämme asiakkaan liiketoimintaa syvällisesti ja siten voimme tarjota heille ratkaisuja, joilla ratkaista todellisia haasteita.
2. Yritteliäisyys. Yrityksen henkilöstö on sitoutunut työhönsä ja tekee sitä intohimoisesti.
3. Yhteistyö. Onnistunut yhteistyö on sellaista, joka hyödyttää kaikkia mukana olevia osapuolia.

Navigatio Oy
Y-tunnus: 2923190-2
p. 050 537 0525