Markkinoiden ja asiakasymmärryksen kartoitus

Navigatio Oy on toteuttanut useita projekteja, jossa on kartoitettu markkinoita ja asiakasymmärystä haastattelututkimuksen avulla. Organisaatioille on tärkeää tietää mitä asiakkaat arvostavat asiakassuhteessa ja mitä uusia palveluita he toivoisivat palveluntarjoajan tuottavan heille. Näiden selvittäminen vaatii paljon aikaa ja se sitoo paljon resursseja. Navigatio auttaa asiakasorganisaatioita markkinoiden ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisessä.

Liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelmat

Navigatio Oy on toteuttanut useita liiketoimintasuunnitelmia (LTS) ja markkinointisuunnitelmia niin aloittaville kuin myös jo vakiintuneille yrityksille. Suunnitelmissa määritetään yrityksen nykytila SWOT-analyysin avulla ja tehdään suunnitelma kasvun tueksi.