Markkinoiden ja asiakasymmärryksen kartoitus

Navigatio Oy on toteuttanut useita tutkimuksia ja selvityksiä, jossa on kartoitettu markkinoita ja asiakasymmärrystä kysely- ja haastattelututkimuksen avulla. Yrityksille on tärkeää tietää, mitä asiakkaat arvostavat asiakassuhteessa ja mitä uusia tuotteita ja palveluita he toivoisivat sekä mitä asioita tulisi kehittää nykyisissä tuotteissa ja palveluissa. Näiden selvittäminen vaatii paljon aikaa ja se sitoo paljon resursseja. Navigatio Oy auttaa asiakkaitaan markkinoiden ja asiakkaiden ymmärtämisessä.

Asiakaskokemusta voidaan mitata ja kehittää esimerkiksi NPS, CES ja CSAT-mittareiden avulla. Asiakaskokemuksen mittaaminen kannattaa, koska on tärkeätä tietää, miten asiakkaat kokevat yrityksen toiminnan ja kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat. Haasteena on usein se, että yrityksessä voidaan luulla asiakastyytyväisyyden olevan erinomaisella tasolla. Kun asiakastyytyväisyyttä aletaan mittaamaan, voi paljastua, että vain osa asiakkaista on samaa mieltä. Onkin tärkeää mitata asiakastyytyväisyyttä, jotta saadaan tietää asioiden todellinen laita.

Kysely- tai haastattelututkimuksen (kesto 4 htp) esimerkkihinta: 5000 € alv 0 %
Palvelun sisältö: Kysely- tai haastattelututkimuksen suunnittelu, toteutus ja yhteenvedon laadinta.

Lue blogimme kyselystä ja haastattelusta asiakasymmärryksen rakentamisessa.

Liiketoiminnan nykytilan kartoitus

Yrityksellä voi olla tilanne, jossa liiketoimintamalli on kuvattu esimerkiksi yrityksen perustamisvaiheessa, jolloin se on saattanut vanhentua. On myös mahdollista, että liiketoimintamallia ei ole kuvattu missään vaiheessa. Liiketoimintasuunnitelman kuvaaminen pakottaa ajattelemaan yrityksen toiminnan eri osa-alueita.

Aluksi yrityksen nykytila kartoitetaan muun muassa Business Model Canvasin (BMC) tai SWOT-analyysin avulla ja tehdään kehittämissuunnitelma jatkotoimenpiteineen. BMC on yksinkertaistettu menetelmä, jolla kuvataan liiketoimintamallin keskeiset osa-alueet. Siinä kuvataan muun muassa tärkeimmät asiakassegmentit, asiakassuhteet, kanavat, resurssit ja yrityksen arvolupaus.

Liiketoiminnan nykytilan kartoituksen (kesto 2 htp) esimerkkihinta: 2500 € alv 0 %
Palvelun sisältö: Nytilan analysointi ja kehittämistoimenpiteiden laadinta.

Lue lisää Business Model Canvasista blogistamme!

OTA YHTEYTTÄ