Apua kaupallistamiseen alkaville tai jo toimintansa vakiinnuttaneille yrityksille

Navigatio Oy auttaa sinua uuden liiketoiminnan kehittämisessä. Uudet innovaatiot syntyvät tarpeesta ratkaista joku tiedossa oleva haaste tai ne voivat myös syntyä ikään kuin vahingossa, jolloin ne ratkaisevat tiedostamattoman haasteen.

Uusien markkinoiden kartoittaminen tarvitsee tuekseen myös laskelmia, jolla voidaan arvioida uuden tuotteen ja/tai palvelun kannattavuus ja kysyntä markkinoilla.