Apua kaupallistamiseen alkaville tai jo toimintansa vakiinnuttaneille yrityksille

Navigatio Oy auttaa sinua uuden liiketoiminnan kehittämisessä onpa yrityksesi startup-yritys tai jo vakiintunutta liiketoimintaa tekevä yritys. Voimme auttaa sinua kirkastamaan liike- tai tuoteideaasi siten, että siinä on huomioitu markkinoiden ja asiakkaiden tarpeet. Innovaatiot syntyvät tarpeesta ratkaista joku tiedossa oleva haaste tai ne voivat myös syntyä ikään kuin vahingossa, jolloin ne ratkaisevat tiedostamattoman tarpeen.

Kaupallistamisella saatat tuotteesi tai palvelusi markkinoilla myytäväksi. Tässä tulee ottaa huomioon hinnoittelu, markkinointi, potentiaaliset asiakkaat, myyntikanavat, asiakkaan tavoittaminen ja tuotteen suojaamiseen (IPR) liittyvät asiat.

Kaupallistaminen tarvitsee tuekseen myös laskelmia, jolla voidaan arvioida uuden tuotteen ja/tai palvelun kannattavuus ja kysyntä markkinoilla.

Kaupallistamisen tuen (1 htp) esimerkkihinta 1250 € alv 0 %
Palvelun sisältö: Arvio tuotteen tai palvelun kaupallisesta potentiaalista ja kehittämisehdotukset.

OTA YHTEYTTÄ