Referenssit

Lue lisää töistämme asiakkaidemme kertomana.

Yrityspuiston selvitystyö Iisalmen Yrittäjät ry:lle

Navigatio Oy toteutti Iisalmen Yrittäjät ry:lle selvitysprojektin Iisalmeen suunnitellusta yrityspuistokonseptista. Projektissa kartoitettiin yläsavolaisten yritysten tarpeita ja toiveita sekä halukkuutta sitoutua yrityspuiston taloudelliseen tukemiseen.

Kartoitus toteutettiin haastattelututkimuksella, jonka kohderyhmänä olivat ensisijaisesti Ylä-Savossa toimivien teollisuusyritysten yrittäjät, omistajat ja toimitusjohtajat (n = 25).

Projektiin sisältyi myös sopivien sijoituspaikkojen kartoitus, vaihtoehtoisten toteutusmallien laadinta, suuntaa antavia laskelmien tekeminen ja rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen sekä puiston ylläpitokustannuksien arviointi.

”Halusimme selvitysprojektin toteuttajaksi toimijan, joka ymmärtää erilaisten yritysten liiketoimintaa ja toteuttaa projektin ammattitaitoisesti. Projektin myötä olemme tietoisia yrityspäättäjien näkemyksistä ja yritysten sitoutumisen tasosta, joten meidän on helpompi jatkaa seuraavaan vaiheeseen. Voin lämpimästi suositella Navigatio Oy:tä.” – toteaa Iisalmen Yrittäjien puheenjohtaja Jukka Hyvönen.

Vaikuttavuuden arviointi Savonialle

Navigatio Oy teki Savonia-ammattikorkeakoulun ekosysteemihankkeen (SuperEcosystem) vaikuttavuuden arvioinnin, joka toteutettiin teemahaastattelujen ja dokumenttianalyysien avulla. Arvioinnin kohderyhmänä olivat Pohjois-Savossa toimivat, kansallisesti ja myös kansainvälisesti merkittävät ekosysteemit ja klusterit:

Agri-Food Cluster North Savo
Pohjois-Savon bio- ja kiertotalouden ekosysteemi
Energy Cluster North Savo
Kuopio Health
KesTech osaamiskeskittymä
Kuopio Water Cluster

”Vaikuttavuuden arviointi haluttiin toteuttaa ulkopuolisena arviointina objektiivisuuden takia. Arvioinnin tuloksien, johtopäätösten ja suositusten avulla voimme jatkossa kehittää sekä alueen että omaa toimintaamme ja saavuttaa parempia tuloksia ja kasvua. Navigatio Oy toteutti projektin ammattitaitoisesti ja nopeasti.”, toteaa TKI-asiantuntija, Projektipäällikkö @ Ekosysteemihanke, Lead @ SuperEcosystem, Johan Halvarsson Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Toimintasuunnitelma Data Group Finland Oy:lle

”Halusimme ulkopuolista näkemystä Data Group-ketjun jäsenliikkeiden kasvun ja kehittymisen tukemiseen, sillä IT-palvelujen kysyntä on vahvassa kasvussa ja työmäärän lisääntyminen näkyy selkeästi IT-asiantuntijoiden arjessa. Navigatio Oy:n Juhamatti Huusko laati meille kehittämissuunnitelman ja toteutti yhteensä 10 haastattelua ja kaikille työntekijöille (n=370) suunnatun kyselytutkimuksen, joiden avulla laadittiin toimintasuunnitelma ketjun jäsenliikkeiden menestystekijöiden tunnistamiseksi ja parhaiden käytäntöjen jakamiseksi. Juhamatin monipuolinen osaaminen IT-alalta ja liiketoiminnasta auttoi meitä saavuttamaan projektille asetetut tavoitteet.”, toteaa Data Group Finland Oy:n toimitusjohtaja Timo Vilenius.

Data Group -toimipisteitä on kaikkiaan 57 kpl ja niissä työskentelee 370 ICT-ammattilaista. Jäsenliikkeiden yhteinen liikevaihto on 70 miljoonaa euroa. Vahvuutemme perustuu jatkuvaan kouluttautumiseen, sekä koko ketjun tietotaidon ja tekemisen hyödyntämiseen. Toimimme yhteistyössä alan johtavien kumppaneiden kanssa.

ELY-keskus – Centre for Economic Development, Transport and the Environment

Kuva: Jarno Hämäläinen

Liiketoiminnan analyysi Suomen Automaatiopalvelu Oy:lle

”Teimme Navigation kanssa kartoitusta yrityksemme tilasta ja tulevaisuuden visioista. Juhamatti tarjosi asiantuntevaa palvelua antaen useita hyödyllisiä näkökulmia yritystoiminnan kehittämiseen. Suosittelen!” , toteaa Suomen Automaatiopalvelu Oy toimitusjohtaja Tero Auvinen.

Suomen Automaatiopalvelu on kasvun ja kehityksen nälkäinen, vuonna 2017 perustettu, sähkö- ja automaatiopalveluita teollisuuden ja rakentamisen tarpeisiin tarjoava yritys.

Asiakastutkimus Storage IT Oy:lle

Storage IT Oy halusi selvittää jälleenmyyjiensä tarpeita ja toiveita, jotta se voi kehittää toimintaansa entistä paremmaksi. Navigatio Oy toteutti asiakastutkimuksen, jonka perusteella Storage IT Oy päätti lähteä kehittämään prosessejaan:
”Saimme asiakastutkimuksesta arvokasta tietoa liiketoimintamme kannalta. Asiakastutkimuksen myötä käynnistimme neljä sisäistä kehitysprosessia, jossa hyödynnetään asiakastutkimuksen tuloksia” toteaa Storage IT Oy:n toimitusjohtaja Sampo Seppänen.

Storage IT Oy on vantaalainen vuonna 2005 perustettu yritysten varmuuskopiointi-, toiminnanohjaus- ja pilvipalveluihin keskittynyt ammattilainen, jonka palveluksessa on 15 alan ammattilaista.

Asiakastutkimus Data Group Finland Oy:lle

”Halusimme ymmärtää asiakkaidemme tarpeita ja toiveita paremmin, sekä kehittää palveluamme vastaamaan haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa. Toteutimme yhdessä Navigation kanssa tutkimuksen, jonka avulla saimme aikaan merkittäviä edistysaskelia, joten yhteistyötä on helppo jatkaa myös seuraavien askeleiden osalta”, toteaa Data Group Finland Oy:n toimitusjohtaja Timo Vilenius.


Data Group -toimipisteitä on kaikkiaan 57 kpl ja niissä työskentelee noin 370 it-alan ammattilaista. Jäsenliikkeiden yhteinen liikevaihto on 71 miljoonaa euroa. Vahvuutemme ja osaamisemme perustuu jatkuvaan kouluttautumiseen, sekä koko ketjun ja siihen kuuluvien liikkeiden osaamisen ja tekemisen hyödyntämiseen.

Liiketoiminnan strategian uudistus Orkestr.io Oy:lle

”Meille oli tärkeää uudistaa liiketoimintastrategiamme, koska olemme kehittämässä uusia palveluja ja suuntaamassa uusille markkinoille. Yrityksemme perustajilla on huippuosaamista tekoälystä, jonka tuotteistamiseen ja myyntiin halusimme ulkopuolista näkemystä.”

”Navigatio Oy:n kanssa toteutetussa projektissa analysoimme yrityksemme nykytilanteen, tunnistimme kehittämiskohteita esimerkiksi tuotteistamisen, myynnin ja markkinoinnin osalta sekä kirkastimme tavoitteet ja suunnan tuleville vuosille. Saimme projektin lopputuloksena selkeän, realistisen ja priorisoidun suunnitelman kehittämiskohteista ja jatkotoimenpiteistä, joita lähdemme viemään eteenpäin.” – toteaa Orkestr.io Oy:n toimitusjohtaja Janne Parkkila.

Orkestr.io Oy on vuonna 2012 perustettu suomalainen ohjelmistoalan yritys, joka kehittää tekoälyavusteisia palveluja muun muassa prosessinhallintaan ja tiedolla johtamiseen. Yrityksen palveluiden avulla yrityksen asiakkaat voivat tehostaa, automatisoida ja optimoida toimintaansa.

LTS:n päivitys Mainosvirta Oy:lle

”Meillä oli tarve päivittää Mainosvirran perustamisvaiheessa tehtyä liiketoimintasuunnitelmaa (LTS) vastaamaan nykyistä markkinatilannetta. Tässä työssä koimme tarvitsevamme ulkopuolista asiantuntemusta tuomaan uusia näkemyksiä liiketoimintasuunnitelmaan. Navigatio Oy tuki meitä tässä työssä ansiokkaasti”, toteaa Mainosvirta Oy:n toimitusjohtaja Teemu Soininen.


Mainosvirta Oy on kasvussa oleva digitaaliseen markkinointiin keskittyvä yritys. Mainosvirta Oy tarjoaa asiakkailleen mainosnäkyvyyttä ympäri Kuopiota ja Jyväskylää useiden mainosnäyttöjen välityksellä, jotka sijaitsevat eri alan yritysten toimitiloissa. Näiden lisäksi Mainosvirta tekee videotuotantoja ja sosiaalisen median markkinointia.