Referenssit

Lue lisää töistämme asiakkaidemme kertomana.

Vaikuttavuuden arviointi Savonialle

Navigatio Oy teki Savonia-ammattikorkeakoulun ekosysteemihankkeen (SuperEcosystem) vaikuttavuuden arvioinnin, joka toteutettiin teemahaastattelujen ja dokumenttianalyysien avulla. Arvioinnin kohderyhmänä olivat Pohjois-Savossa toimivat, kansallisesti ja myös kansainvälisesti merkittävät ekosysteemit ja klusterit:

Agri-Food Cluster North Savo
Pohjois-Savon bio- ja kiertotalouden ekosysteemi
Energy Cluster North Savo
Kuopio Health
KesTech osaamiskeskittymä
Kuopio Water Cluster

”Vaikuttavuuden arviointi haluttiin toteuttaa ulkopuolisena arviointina objektiivisuuden takia. Arvioinnin tuloksien, johtopäätösten ja suositusten avulla voimme jatkossa kehittää sekä alueen että omaa toimintaamme ja saavuttaa parempia tuloksia ja kasvua. Navigatio Oy toteutti projektin ammattitaitoisesti ja nopeasti.”, toteaa TKI-asiantuntija, Projektipäällikkö @ Ekosysteemihanke, Lead @ SuperEcosystem, Johan Halvarsson Savonia-ammattikorkeakoulusta.


Toimintasuunnitelma Data Group Finland Oy:lle

”Halusimme ulkopuolista näkemystä Data Group-ketjun jäsenliikkeiden kasvun ja kehittymisen tukemiseen, sillä IT-palvelujen kysyntä on vahvassa kasvussa ja työmäärän lisääntyminen näkyy selkeästi IT-asiantuntijoiden arjessa. Navigatio Oy:n Juhamatti Huusko laati meille kehittämissuunnitelman ja toteutti yhteensä 10 haastattelua ja kaikille työntekijöille (n=370) suunnatun kyselytutkimuksen, joiden avulla laadittiin toimintasuunnitelma ketjun jäsenliikkeiden menestystekijöiden tunnistamiseksi ja parhaiden käytäntöjen jakamiseksi. Juhamatin monipuolinen osaaminen IT-alalta ja liiketoiminnasta auttoi meitä saavuttamaan projektille asetetut tavoitteet.”, toteaa Data Group Finland Oy:n toimitusjohtaja Timo Vilenius.

Projekti toteutettiin ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut (Kehpat) Analyysi- ja Konsultointipalvelulla.

Data Group -toimipisteitä on kaikkiaan 57 kpl ja niissä työskentelee 370 ICT-ammattilaista. Jäsenliikkeiden yhteinen liikevaihto on 70 miljoonaa euroa. Vahvuutemme perustuu jatkuvaan kouluttautumiseen, sekä koko ketjun tietotaidon ja tekemisen hyödyntämiseen. Toimimme yhteistyössä alan johtavien kumppaneiden kanssa.

ELY-keskus – Centre for Economic Development, Transport and the Environment

Kuva: Jarno Hämäläinen


Liiketoiminnan analyysi Suomen Automaatio-palvelu Oy:lle

”Teimme Navigation kanssa kartoitusta yrityksemme tilasta ja tulevaisuuden visioista. Juhamatti tarjosi asiantuntevaa palvelua antaen useita hyödyllisiä näkökulmia yritystoiminnan kehittämiseen. Suosittelen!” , toteaa Suomen Automaatiopalvelu Oy toimitusjohtaja Tero Auvinen.

Analyysi toteutettiin ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut (Kehpat) analyysipalvelulla, jonka palveluntuottajana Navigatio Oy toimii.

Suomen Automaatiopalvelu on kasvun ja kehityksen nälkäinen, vuonna 2017 perustettu, sähkö- ja automaatiopalveluita teollisuuden ja rakentamisen tarpeisiin tarjoava yritys.


Asiakastutkimus Storage IT Oy:lle

Storage IT Oy halusi selvittää jälleenmyyjiensä tarpeita ja toiveita, jotta se voi kehittää toimintaansa entistä paremmaksi. Navigatio Oy toteutti asiakastutkimuksen, jonka perusteella Storage IT Oy päätti lähteä kehittämään prosessejaan:

”Saimme asiakastutkimuksesta arvokasta tietoa liiketoimintamme kannalta. Asiakastutkimuksen myötä käynnistimme neljä sisäistä kehitysprosessia, jossa hyödynnetään asiakastutkimuksen tuloksia” toteaa Storage IT Oy:n toimitusjohtaja Sampo Seppänen.

Storage IT Oy on vantaalainen vuonna 2005 perustettu yritysten varmuuskopiointi-, toiminnanohjaus- ja pilvipalveluihin keskittynyt ammattilainen, jonka palveluksessa on 15 alan ammattilaista.


Asiakastutkimus Data Group Finland Oy:lle

”Halusimme ymmärtää asiakkaidemme tarpeita ja toiveita paremmin, sekä kehittää palveluamme vastaamaan haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa. Toteutimme yhdessä Navigation kanssa tutkimuksen, jonka avulla saimme aikaan merkittäviä edistysaskelia, joten yhteistyötä on helppo jatkaa myös seuraavien askeleiden osalta”, toteaa Data Group Finland Oy:n toimitusjohtaja Timo Vilenius.

Data Group -toimipisteitä on kaikkiaan 57 kpl ja niissä työskentelee noin 370 it-alan ammattilaista. Jäsenliikkeiden yhteinen liikevaihto on 71 miljoonaa euroa. Vahvuutemme ja osaamisemme perustuu jatkuvaan kouluttautumiseen, sekä koko ketjun ja siihen kuuluvien liikkeiden osaamisen ja tekemisen hyödyntämiseen.


LTS:n päivitys Mainosvirta Oy:lle

”Meillä oli tarve päivittää Mainosvirran perustamisvaiheessa tehtyä liiketoimintasuunnitelmaa (LTS) vastaamaan nykyistä markkinatilannetta. Tässä työssä koimme tarvitsevamme ulkopuolista asiantuntemusta tuomaan uusia näkemyksiä liiketoimintasuunnitelmaan. Navigatio Oy tuki meitä tässä työssä ansiokkaasti”, toteaa Mainosvirta Oy:n toimitusjohtaja Teemu Soininen.

Mainosvirta Oy on kasvussa oleva digitaaliseen markkinointiin keskittyvä yritys. Mainosvirta Oy tarjoaa asiakkailleen mainosnäkyvyyttä ympäri Kuopiota ja Jyväskylää useiden mainosnäyttöjen välityksellä, jotka sijaitsevat eri alan yritysten toimitiloissa. Näiden lisäksi Mainosvirta tekee videotuotantoja ja sosiaalisen median markkinointia.