Navigatio Oy toteutti Iisalmen Yrittäjät ry:lle selvitysprojektin Iisalmeen suunnitellusta yrityspuistokonseptista. Projektissa kartoitettiin yläsavolaisten yritysten tarpeita ja toiveita sekä halukkuutta sitoutua yrityspuiston taloudelliseen tukemiseen.

Kartoitus toteutettiin haastattelututkimuksella, jonka kohderyhmänä olivat ensisijaisesti Ylä-Savossa toimivien teollisuusyritysten yrittäjät, omistajat ja toimitusjohtajat (n = 25).

Projektiin sisältyi myös sopivien sijoituspaikkojen kartoitus, vaihtoehtoisten toteutusmallien laadinta, suuntaa antavia laskelmien tekeminen ja rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen sekä puiston ylläpitokustannuksien arviointi.

”Halusimme selvitysprojektin toteuttajaksi toimijan, joka ymmärtää erilaisten yritysten liiketoimintaa ja toteuttaa projektin ammattitaitoisesti. Projektin myötä olemme tietoisia yrityspäättäjien näkemyksistä ja yritysten sitoutumisen tasosta, joten meidän on helpompi jatkaa seuraavaan vaiheeseen. Voin lämpimästi suositella Navigatio Oy:tä.” – toteaa Iisalmen Yrittäjien puheenjohtaja Jukka Hyvönen.

Samankaltaiset artikkelit