Perjantaina 21.4. järjestettiin Varkaudessa Miljoonien mahdollisuus -tilaisuus, jossa tuotiin esiin vihreän siirtymän mahdollisuuksia yrityksille. Yritysten on tärkeä tuntea vihreän siirtymän periaatteet, koska ne voivat vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn, kilpailutuksiin, rahoitukseen ja raportointivelvollisuuksiin.

”Vihreä siirtymä on muutos kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen, vaan nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin. Talouden näkökulmasta vihreä siirtymä on välttämättömyys ja samalla ennen kaikkea mahdollisuus.” (YM 2023)

Tässä syitä, miksi yritysten kannattaa perehtyä vihreään siirtymään:

✔️ Sääntely ja vaatimukset voivat merkittävästi vaikuttaa yritysten toimintaan.
✔️ Asiakkaiden ja kuluttajien kiinnostus kestävistä tuotteista ja palveluista lisääntyy.
✔️ Kustannussäästöt ja tehokkuus voivat lisääntyä, kun energiatehokkuus ja resurssien tehokkaampi käyttö paranee.
✔️ Rahoitusta on tarjolla paljon ja yrityksen sitoutuminen vihreään siirtymään on usein myös kriteeri rahoituksen saannille.
✔️ Innovointi ja kilpailukyky voi parantua yritysten kehittäessä uusia teknologioita, tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat kestävän kehityksen haasteisiin.
✔️ Vihreän siirtymän mukainen toiminta voi parantaa yrityksen mainetta ja brändiä.
✔️ Ympäristön suojeluun ja kestävään kehitykseen sitoutuneet yritykset voivat houkutella paremmin työntekijöitä.
✔️ Yritykset voivat paremmin hallita ja vähentää rahoitus-, sääntely- ja markkinariskejä ymmärtämällä vihreän siirtymän haasteet ja mahdollisuudet.
✔️ Yritykset, jotka omaksuvat vihreän siirtymän periaatteet ja investoivat kestävään kehitykseen, voivat parantaa liiketoimintansa vakautta ja menestystä pitkällä aikavälillä.

Samankaltaiset artikkelit