Navigatio Oy teki Savonia-ammattikorkeakoulun ekosysteemihankkeen (SuperEcosystem) vaikuttavuuden arvioinnin, joka toteutettiin teemahaastattelujen ja dokumenttianalyysien avulla. Arvioinnin kohderyhmänä olivat Pohjois-Savossa toimivat, kansallisesti ja myös kansainvälisesti merkittävät ekosysteemit ja klusterit:

  1. Agri-Food Cluster North Savo
  2. Pohjois-Savon bio- ja kiertotalouden ekosysteemi
  3. Energy Cluster North Savo
  4. Kuopio Health
  5. KesTech osaamiskeskittymä
  6. Kuopio Water Cluster

”Vaikuttavuuden arviointi haluttiin toteuttaa ulkopuolisena arviointina objektiivisuuden takia. Arvioinnin tuloksien, johtopäätösten ja suositusten avulla voimme jatkossa kehittää sekä alueen että omaa toimintaamme ja saavuttaa parempia tuloksia ja kasvua. Navigatio Oy toteutti projektin ammattitaitoisesti ja nopeasti”, toteaa TKI-asiantuntija, Projektipäällikkö @ Ekosysteemihanke, Lead @ SuperEcosystem, Johan Halvarsson Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Samankaltaiset artikkelit