Prosessilla tarkoitetaan tapahtumasarjaa tai kehityskulkua, jonka mukaisesti suoritettavat toimenpiteet tuottavat halutun lopputuloksen. Prosessin ideana on se, että siihen kuuluvat tapahtumat käydään systemaattisesti läpi jokaisella kerralla. Prosessien avulla pyritään siihen, että asioita tehdään yhteisesti sovituilla pelisäännöillä.

On tärkeää kuvata tekeminen prosessina, jotta tiedetään, mitä ollaan tekemässä. Esimerkiksi kun uusi työntekijä aloittaa työnsä, on hänet tarpeellista perehdyttää työhönsä. Olemassa olevat prosessit helpottavat perehdytystä ja antavat työlle raamit.

Myyntiprosessilla tulosta

Yksi hyvä esimerkki prosessista on myyntiprosessi, jossa systemoidaan myyntityötä. Myyntiä tekevän yrityksen näkökulmasta myyntiprosessi varmistaa asiakkaan kulkemisen ennalta sovittujen vaiheiden kautta. Yrityksestä riippuen, myyntiprosessissa voi olla eri määrä vaiheita ja ne voivat olla nimetty eri tavalla. Esimerkiksi viisi vaihetta sisältävä myyntiprosessi voi koostua seuraavista vaiheista:

”Toimivan myyntiprosessin avulla voit mahdollistaa sen, että myynti kerryttää kassavirtaa ja että asiakkaan saama palvelu on johdonmukaista riippumatta siitä, kenen kanssa he asioivat.”

Olipa yrityksesi myyntiprosessi minkälainen tahansa, on tärkeää, että sellainen on käytössä. Ei ole mitenkään harvinaista, että yrityksessä ei ole systemaattista tapaa tehdä myyntiä vaan myyjät tekevät myyntityötä kukin omalla tyylillään. Myös tällä tavalla voi tehdä myyntiä. Ilman myyntiprosessia kokonaisuus ei kuitenkaan tahdo toimia kunnolla ja asiakaskokemus saattaa vaihdella liikaa ja laatu olla epätasaista. Toimivan myyntiprosessin avulla voit mahdollistaa sen, että myynti kerryttää kassavirtaa ja että asiakkaan saama palvelu on johdonmukaista riippumatta siitä, kenen kanssa he asioivat. Myyntiprosessin puuttuminen voi johtaa siihen, että myynti on yksittäisten myyjien varassa ja mikäli nämä päättävät lähteä yrityksestä, on vaarana, että myynti sakkaa.

Yrityksen myyntiprosessia on aina mahdollista kehittää eteenpäin yhä toimivammaksi. Sitä tuleekin päivittää esimerkiksi silloin kun huomataan, että jokin vaihe ei toimi sellaisenaan tai kun uutta osaamista tulee taloon sekä kun markkinat ja asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu. Ajatuksella kehitetyn myyntiprosessin avulla yrityksen toimintaa on mahdollista kehittää ja mitata. Hyvin toimivassa myyntiprosessissa on myös väljyyttä, jotta se ei kahlitse myyjien luovuutta.

Samankaltaiset artikkelit